Pályázat Nemesvid Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemesvid Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki és egyéb feladatok (közterület és intézmény karbantartási) feladatok, a Szociális törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá az önkormányzat által elfogadott Szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • 8 Általános iskolai végzettség
 • B kategóriás jogosítvány, vezetői gyakorlat
 • magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • legmagasabb iskolai végzettséget és/vagy egyéb végzettséget igazoló okiratok másolatai
 •  vezetői engedély másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul,
 • háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról (munkakör betöltése után)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismerettel rendelkező
 • szociális érzékenység
 • eseti jelleggel hétvégi munka
 • szakmunkás végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 30/635-0811 -os telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.
 •         Személyesen: Kovács Sándor - polgármester, Somogy megye, 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         helyben szokásos módon – 2020. október 1.
 •         www.nemesvid.hu (honlapon) – 2020. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.