Csendőrség

 Köszöntöm Nemesvid honlapjának olvasóit!

 

Egy rövid ismertetőt ajánlok megtisztelő figyelmükbe, mint a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alapító tagja.

1881-ben egy olyan rendfenntartó intézményt hozott létre a korabeli magyar állam (Magyar Királyság), amely minden helyzetben biztosította a haza, és a törvényes polgári társadalom védelmét.
1932 óta, vitéz nagybányai Horthy Miklós államfő kezdeményezésére, minden év február 14-én , országszerte ünnepi csendőrnapot tartottak. 1935-ben a Nemzetközi Rendvédelmi Nyilvántartás a magyar királyi Csendőrséget, a Kanadai Királyi Lovas Csendőrséggel együtt a világ leghatásosabban működő bűnüldöző szervezetének minősítette.
Fáradhatatlan munkásságával e testület kivívta az egész magyar társadalom elismerését, tiszteletét.
Hazánk ádáz ellenségeinek 1945-ben mégis sikerült elérni, hogy a legitim szervezetet feloszlassák. A bolsevik diktatúra idején a csendőröket osztályellenségnek nyilvánították.
Üldözték őket. A Magyar Királyi Csendőrség történelmét meghamisították. Alapjaiban sem lehetett osztályellenség ,ugyanis állományának 80 %- át többgyermekes,szorgalmas, földművelő családok feddhetetlen előéletű, katonaviselt tagjaiból válogatták ki. Feladata elsősorban a vidék rendjének, csendjének, nyugalmának, békéjének, életvédelmének biztosítása volt.
1991-ben az Alkotmánybíróság 44/991 számú határozatával rehabilitálta a szervezetet: törvény- és alkotmány-ellenesnek nyilvánította feloszlatását. A bűncselekmények 90%-át felderítette, szemben a mai 30%-os felderítési mutatóval. Visszaállítására társadalmi igény mutatkozik.

Földrajzi fekvése miatt falunkban is működött csendőrőrs, mely a környező falvakban is járőrszolgálatot teljesített. A harmincas években új laktanya, illetve csendőrőrs is épült községünkben, mely a Rákóczi úton található.(A ház később néhai Kondér Géza tulajdona lett).
A két világháború között, azaz a Magyar Királyi és Apostoli Kormányzóság idején Nemesviden szinte alig volt lopás vagy egyéb bűncselekmény. Ezen emlékekből kiindulva alakítottuk meg a 41-es számú tiszteletbeli csendőrőrsöt.
1956-os helytállásáért néhai Pétervári János, egykori Magyar Királyi Csendőr szakaszvezetőt a jelenlegi miniszterelnök kitüntetésben részesítette. Azóta őrsünk az ő megtisztelő nevét viseli, mert helytállt minden körülmények között.

  1. március 4-én helyi csendőrnapot tartottunk a „Békemenet a közbiztonságért” jelszóval. Kegyeleti szentmisével és lovas felvonulással megemlékeztünk névadónk halálának évfordulójáról. 2013-ban a doni katasztrófa során hősi halált halt nemesvidi honvédjainak tettei előtt hajtottunk fejet. Az ünnepi műsor során Nagy Csaba történész méltatta a hősöket, és a marcali Katonadalárda korabeli katonadalokat adott elő.

            Célunk, hogy elődeink szép hagyományait ápoljuk:

                                                                                  HÍVEN, BECSÜLETTEL,VITÉZÜL!

 

 

                 Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel:

                                                                                 Simon Ferenc

    Az egyesület honlapjai: www.magyarcsendorok.hu, www.csendor.com

 

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.